Εργοληπτικά

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2023 η Ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου "Δημόσιες συμβάσεις στην Ε.Ε. Λιγότερος ανταγωνισμός στις συμβάσεις έργων, αγαθών και υπηρεσιών τη δεκαετία μέχρι το 2021".Δείτε την έκθεση εδώ....

Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία καθορίζει την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2023  και τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2024.Δείτε την σχετική απόφαση στο ΦΕΚ  7382 Β/2023 ...

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...