ΕΔΕ Tag

Δημοσιεύουμε παρακάτω την απάντηση του ΕΤΑΑ / Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ στο από 27-05-2011 έγγραφό μας σχετικά με την πρόσθετη ασφάλεια εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης. Ειδικά σε ό,τι αφορά την προτελευταία παράγραφο του εγγράφου του ΕΤΑΑ, διευκρινίζουμε (όπως προέκυψε μετά από προφορική συνεννόηση με τον...

1. Ιστορικό Ομάδας Εργασίας Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. για το σύστημα 'Μελέτη - Κατασκευή' 2. A- Ενέργειες Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. για τα θέματα     B- Ενέργειες άλλων για τα θέματα...

Το σχετικό Δελτίο Τύπου βρίσκεται εδώ....