ΕΔΕ Tag

Επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. με θέμα: 'ΥΑ αριθμ. 35130/739/09.08.2010/ΦΕΚ Β 1291 11.8.2010) Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2363/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή...

Οι παρατηρήσεις του κ. Γακίδη για τον ν. 3669 βρίσκονται εδώ. Οι παρατηρήσεις του κ. Γαλενιανού για τον ν. 3669 βρίσκονται εδώ. Οι παρατηρήσεις του κ. Γαλενιανού για το σχέδιο νόμου περί της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Ελέγχου της Παραγωγής Έργων βρίσκονται εδώ. ...

Η σχετική επιστολή του Συνδέσμου Ηλείας Η επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση και τον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. κ. Δημήτρη Ρέππα με θέμα: 'Καθεστώς δημοσίευσης περιλήψεων διακηρύξεων' βρίσκεται εδώ....

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ  Η επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς το Διοικητή του ΙΚΑ βρίσκεται εδώ  ...

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ Η επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τον Πρόεδρο & τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΚ και την ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ βρίσκεται εδώ...

Επιστολή ΣΕΔΕ Ηρακλείου προς τον Δ/ντή Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δ.Ηρακλείου με θέμα: Διαγωνισμός στις 10-8-2010 του έργου: ¨ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ H σχετική επιστολή ...