ΕΔΕ Tag

Η σχετική ανακοίνωση της ΠΕΣΕΔΕ βρίσκεται εδώ. Η κοινή επιστολή τω νΕ.Ο. προς το ΥΠΥΜΕΔΙ/ΓΓΔΕ βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα των εκπροσώπων των Εργοληπτικών Οργανώσεων στη Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ βρίσκεται εδώ....