ΕΔΕ Tag

Η επιστολή του Προέδρου κ. Σαββίδη προς τον κ. Γακίδη βρίσκεται εδώ. Η επιστολή του Προέδρου κ. Σαββίδη προς τον κ. Γαλενιανό βρίσκεται εδώ. Η γνωμοδότηση του κ. Γακίδη βρίσκεται εδώ. Η από 25-3-2010 επιστολή του κ. Γακίδη προς τον Πρόεδρο της ΠΕΣΕΔΕ κ....

Το Δελτίο Τύπου βρίσκεται εδώ Το ψήφισμα βρίσκεται εδώ Το κοινό υπόμνημα των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό Οικονομικών βρίσκεται εδώ...