ΕΔΕ Tag

  Το πρόγραμμα της Ημερίδας βρίσκεται εδώ.   ...

Η επιστολή της Επιτροπής Ενοποίησης Εργοληπτικών Οργανώσεων βρίσκεται εδώ. Το Τελικό κείμενο Καταστατικού Ε.Ε.Ο. (το οποίο υπογράφηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ενοποίησης στις 19-10-2009) βρίσκεται στη σελίδα του Έκτακτου Συνεδρίου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. που βρίσκεται εδώ. Το Τελικό κείμενο Κανονισμoύ Λειτoυργίας Νομαρχιακών...

Το Δελτίο Τύπου του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Χαλκιδικής βρίσκεται εδώ....