ΕΔΕ Tag

Επιστολή του μέλους του Δ.Σ. της ΠΕΣΕΔΕ Ρ. Ποβάσκη με θέμα: 'Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της δηλώσεως προθέσεων του Προέδρου της ΠΕΣΕΔΕ στο 67ο Συνέδριο 09-04-2011 για αναδιάταξη του Διοικητικού σχήματος και επανακαθορισμό στόχων και τρόπου δράσης' Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ....

Εντατικοποίηση της δράσης του και φυγή προς τα μπρος, αποφάσισε το Δ.Σ. της ΠΕΣΕΔΕ στην συνεδρίασή του που έλαβε χώρα το Σάββατο 04-06-2011. Συγκεκριμένα αποφασίσθηκε να ενταθούν οι ενέργειες της Διοίκησης ώστε να προβληθούν προς την Πολιτεία, αλλά και προς πάσα κατεύθυνση διακριτές θέσεις...

Για την ενημέρωση των συναδέλφων αναρτούμε στην ενότητα 'ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ' μια πολύ χρήσιμη και αναλυτική εργασία του νομικού συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ κ. Αναστάσιου Γακίδη με θέμα 'Λογαριασμός Δημοσίου Έργου – Προστασία του αναδόχου'. Η εργασία αυτή είναι πλήρης και σημαντική για μας, αναφέρεται σε ό,τι...

Η απάντηση της Αποκ. Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου βρίσκεται εδώ. Η σχετική επιστολή του ΣΕΔΕ Ηλείας βρίσκεται εδώ....