ΕΔΕ Tag

Η συνέντευξη του Προέδρου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Κ. Σαββίδη στη 'Ναυτεμπορική' βρίσκεται εδώ. Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του Προέδρου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Κ. Σαββίδη στη 'Ναυτεμπορική', το οποίο λόγω περιοριμένου χώρου δεν δημοσιεύτηκε αυτούσιο, βρίσκεται εδώ....

(null)...

(null)...

(null)...

(null)...

Το σχετικό έγγραφο υπ'αρ. πρωτ. Δ11γ/οικ./245 βίσκεται εδώ....