ΕΔΕ Tag

Το σχετικό Δελτίο Τύπου βίσκεται εδώ....

Η επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Μεσσηνίας βρίσκεται εδώ. Η απάντηση του Γ. Μπαρμπούτη προς τον Σ.Ε.Δ.Ε. Μεσσηνίας βρίσκεται εδώ....

Η σχετική επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τους Συνδέσμους Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ. Η επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Δράμας βρίσκεται εδώ. Η λίστα των προτεινόμενων ξενοδοχείων βρίσκεται εδώ. Το πρόγραμμα της Συνδιάσκεψης βρίσκεται εδώ. Οι πίνακες με τα αεροπορικά δρομολόγια σχετικά με την Συνδιάσκεψη βρίσκονται εδώ. Οι...

Η σχετική ανακοίνωση βρίσκεται εδώ....