ΕΔΕ Tag

Η επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Μεσσηνίας βρίσκεται εδώ....

Η επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Λακωνίας βρίσκεται εδώ. Η απάντηση της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. στην επιστολή βρίσκεται εδώ....

Τα αποσπάσματα των Πρακτικών του 65ου Συνεδρίου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. που αφορούν το θέμα 'Ενοποίηση' βρίσκονται εδώ. Τα Πρακτικά του 65ου Συνεδρίου που αφορούν την 1η, 2η και 3η ημέρα του Συνεδρίου βρίσκονται εδώ....

Η επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ηρακλείου βρίσκεται εδώ. Η απάντηση του κ. Κουράκη στην επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ηρακλείου βρίσκεται εδώ....