ΕΔΕ Tag

Η σχετική επιστολή του κ. Ποβάσκη βρίσκεται εδώ. Το διαβιβαστικό έγγραφο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς την Πειθαρχική Επιτροπή βρίσκεται εδώ....

Η επιστολή με το σχετικό αίτημα το ΤΕΕ- ΚΔΘ βρίσκεται εδώ.   Τα παρακάτω είναι αναρτημένα στις Δραστηριότητες 3-5-2011 Η σχετική επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ βρίσκεται εδώ. Η επιστολή του ΣΕΔΕ Λάρισας προς την Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στ. Ελλάδας κα Γερακούδη...