ΕΔΕ Tag

  Απαντά ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., Αν. Γακίδης     α.      Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1418/1984 ορίζονται τα εξής: «1. Οι συμβατικές τιμές κάθε σύμβασης δημόσιου έργου αναθεωρούνται κατά ημερολογιακό τρίμηνο (αναθεωρητική περίοδος) και με βάση τα στοιχεία και δεδομένα...

Απαντά ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., Αν. Γακίδης   1.       Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3263/2004 ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «1. Η δημοπρασία δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσμά της από την Προϊσταμένη Αρχή. 2. Η διαδικασία ή και το αποτέλεσμα της...

  απαντά ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Αν. Γακίδης   Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 45 του άρθρου 16 του Ν. 1418/1984 (όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο 4 του Ν. 2940/2001), «Κάθε εργοληπτική επιχείρηση Μ.Ε.ΕΠ. προκειμένου να αναλάβει την εκτέλεση...

απαντά ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Αν. Γακίδης   Με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/1985 ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: «1. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, να αναθέτει την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών...

Σε διαγωνισμό που διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 09/1985 («ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου»), επιτρέπεται επιμέρους τιμές άρθρων του Τιμολογίου, είτε αναλυτικές είτε κατ’ αποκοπή, να είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες τιμές του Τιμολογί απαντά ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Αν. Γακίδης   Με...

  Η νέα Διοίκηση του Συνδέσμου Πρωτεύουσας μετά τις αρχαιρεσίες της 25ης Ιουνίου 2007, διαμορφώθηκε ως εξής:   Κατσούλας Κωνσταντίνος       Πρόεδρος Ζαχαράκη Μαρίνα                   Αντιπρόεδρος Κλαπαδάκης Εμμανουήλ         Γεν. Γραμματέας Καπάζογλου Χρήστος              Ταμίας Καφρίτσας Γεώργιος                Αν. Γεν. Γραμματέας Προμπονάς Νικόλαος               Αν. Ταμίας Αλεξανδρόπουλος Βασίλειος     Σύμβουλος Γκέλλας...

Συνάντηση Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ Σ.Ε.Δ.Ε Ιωαννίνων με τον Γ.Γ Περιφέρειας Ηπείρου κ. Πανοζάχο. Πραγματοποιήθηκε στις 18/6 στις 12.30μμ στα γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου. Επιδόθηκε υπόμνημα έντεκα σημείων, πάνω στα οποία έγινε συνεργασία που διήρκησε μίαμιση ώρα σε θετικό κλίμα για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Αναδείχθηκε η επιτακτική...