ΕΔΕ Tag

Η διαμαρτυρία του Σ.Ε.Δ.Ε. Ηλείας για το σπάσιμο της αποχής από Εργοληπτικές Οργανώσεις βρίσκεται εδώ. Η διαμαρτυρία του Σ.Ε.Δ.Ε. Ηλείας για την απεργία των υπαλλήλων του Ελ. Συνεδρίου βρίσκεται εδώ....

Το έγγραφο του ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ που υποβλήθηκε στο Δήμο Θεσσαλονίκης βρίσκεται εδώ. Το έγγραφο του ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ που υποβλήθηκε στην επιτροπή διαγωνισμού βρίσκεται εδώ....

Το κείμενο της παρέμβασης του Κ. Σαββίδη βρίσκεται εδώ....