ΕΔΕ Tag

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ....

Το κείμενο αυτό μπορείτε να το βρείτε στη νομική ενημέρωση....

Η σχετική απάντηση του ΤΠΕΔΕ βρίσκεται εδώ. Η αρχική επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς το ΤΠΕΔΕ βρίσκεται εδώ....

Λάβαμε από την Εταιρία Θεσσαλικών Μελετών (Ε.ΘΕ.Μ) την παρακάτω ανακοίνωση, σχετική με την ενίσχυση του υδατικού δυναμικού της Θεσσαλίας από τα νερά του άνω ρου του Αχελώου. Επειδή θεωρούμε ότι η ανακοίνωση αυτή της Ε.ΘΕ.Μ. πέρα από τον προεκλογικό της χαρακτήρα, αναδεικνύει την ανάγκη...