ΕΔΕ Tag

Το Υπόδειγμα διάλυσης σύμβασης λόγω μη πληρωμής λογαριασμού βρίσκεται εδώ....

Οι σχετικές προτάσεις...

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΠΕΔΕ ΔΡΑΜΑΣ–Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 ΕΚΡΙΝΕ ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Γ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ κ.ΚΟΚΛΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΑΚΥΡΩΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΕΚΠΤΩΣΗ Το σχόλιο του Νομικού Συνεργάτη της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. ...