ΕΔΕ Tag

Το δελτίο τύπου βρίσκεται εδώ Το δελτίο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται εδώ...

Το κοινό Υπόμνημα των Σ.Ε.Δ.Ε. Ηρακλείου, Σ.Ε.Δ.Ε. Χανίων, Σ.Ε.Δ.Ε. Ρεθύμνου και Σ.Ε.Δ.Ε. Λασιθίου βρίσκεται εδώ....

...μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάδειξη αναδόχου, δεν κατέστη εφικτή η υπογραφή του σχετικού εργολαβικού συμφωνητικού έως και την παρέλευση του χρόνου ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής λόγω αλλαγής του τόπου εκτέλεσης του έργου (και όχι από υπαιτιότητα του αναδόχου);  ...

Η γνωμοδότηση της της Νομικής Συμβούλου του ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ κ. Γιολάντας Κομνηνού βρίσκεται εδώ....

Επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. προς τον Πρόεδρο της ΠΕΣΕΔΕ κ. Γρηγορόπουλο, τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΣΕΔΕ και τους Συνδέσμους Ε.Δ.Ε. με θέμα:'Απόφαση του Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. για την πρόταση μομφής εναντίον του Προέδρου της ΠΕΣΕΔΕ κ. Γρηγορόπουλο' Η επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ....