ΕΔΕ Tag

Ο σχετικός σχολιασμός βρίσκεται εδώ....

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ....

Ο σχετικός σχολιασμός βρίσκεται εδώ....

Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα κατά του ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ.Κρίνεται ότι ο ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ αποτελεί επαγγελματική οργάνωση του Ν. 1712/1987.Την 24063/2013 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης θα βρείτε εδώ...