ΕΔΕ Tag

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση απο την ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα:«Όροι των υπό έκδοση προτύπων τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργων με αξιολόγηση μελέτης κατ' εφαρμογή του αρ. 50 του ν.4412/2016»Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018.Την διαβούλευση μπορείτε...

Η ΕΑΑΔΗΣΥ ενημερώνει ότι:Δημοσιεύθηκε ο ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις»(Α΄ 25), το άρθρο 22 του οποίου τροποποιεί διατάξεις των ν. 4412/2016 και 4413/2016την ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ θα την διαβάσεται εδώ.Το Ν.4519/2018 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα τον βρείτε εδώ....

Το δελτίο τύπου του ΤΜΕΔΕ με θέμα:Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015θα το διαβάσετε εδώ....

Το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα:Σε λειτουργία η ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ με τους κυρωμένους δασικούς χάρτεςθα το διαβάσεται εδώ.Η ιστοσελίδα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες είναι προσβάσιμη μέσω της διεύθυνσης: http://gis.ktimanet.gr/wms/forestfinal/default.aspx...

Το Δελτίο Τύπου ΤΕΕ με θέμα:Προσφυγή των μηχανικών στη Δικαιοσύνη για ακύρωση των αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών – Παράδειγμα των παρανοϊκών επιβαρύνσεων: για μηνιαίο εισόδημα 1.000 ευρώ, οι μηχανικοί θα πληρώσουν 1.135,50 ευρώ τον Μάρτιο!θα το διαβάσετε εδώ....