ΕΔΕ Tag

Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ, Πρόεδρος ΠΕΣΕΔΕ: 1.«Καλώ τους μικρούς και μεσαίους εργολήπτες-μέλη της ΠΕΣΕΔΕ να συνεχίσουν να απέχουν από εναρμονισμένες πρακτικές στην ανάθεση των δημοσίων έργων» 2.'Δεινή η οικονομική κατάσταση του Κλάδου' 3.'Στηλιτεύω την τεχνητή...

Η επιστολή προς τους Συνδέσμους & Μέλη Δ.Σ. βρίσκεται εδώ Το άρθρο 60 (τροποποίηση των διατάξεων του ν.3669/2008 βρίσκεται εδώ ...

H σχετική επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς τους Συνδέσμους -  μέλη της βρίσκεται εδώ Το ΦΕΚ 85Α/11-04-2012 άρθρο 6 παρ. 10 (ιδ,ιε) σελίδες 2274 & 2275 βρίσκεται εδώ ...