ΕΔΕ Tag

Η σχετική ανακοίνωση του ΤΕΕ βρίσκεται εδώ....

Η ενημερωτική επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τους Συνδέσμους-μέλη βρίσκεται εδώ. Η εισήγηση για την τροποποίηση του καταστατικού βρίσκεται εδώ. Το σχέδιο του τροποποιημένου καταστατικού βρίσκεται εδώ....

Σύμφωνα με την τροπολογία-προσθήκη στο σχέδιο νόμου «Ρύθμιση Λειτουργίας της Ταχυδρομικής Αγοράς, Θεμάτων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και ¶λλες Διατάξεις» που κατέθεσε ο Υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Μάκης Βορίδης, η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. ενημερώνει τα μέλη της για τα παρακάτω: Αντικαθίσταται το άρθρο 28 (Προϋποθέσεις εφαρμογής της απΆ...

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 267 / 31 -12 -11 (Τεύχος Α) το Π.Δ. 136 / 31-12-11 που περιλαμβάνει σημαντικές τροποποιήσεις σχετικά με τους λογαριασμούς που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τους κατά τόπους Επιτρόπους του. Μεταξύ άλλων προβλέπει ότι: α. Για ΟΤΑ α΄ βαθμού (δήμους)...