Ροή ειδήσεων

Τροπολογία-προσθήκη στο σχέδιο νόμου «Ρύθμιση Λειτουργίας της Ταχυδρομικής Αγοράς, Θεμάτων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και ¶λλες Διατάξεις» που κατέθεσε ο Υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Μάκης Βορίδης

Σύμφωνα με την τροπολογία-προσθήκη στο σχέδιο νόμου «Ρύθμιση Λειτουργίας της Ταχυδρομικής Αγοράς, Θεμάτων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και ¶λλες Διατάξεις» που κατέθεσε ο Υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Μάκης Βορίδης, η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. ενημερώνει τα μέλη της για τα παρακάτω:

Αντικαθίσταται το άρθρο 28 (Προϋποθέσεις εφαρμογής της απΆ ευθείας ανάθεσης ή διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων) του Ν. 3669/2008, που ρυθμίζει την εξαιρετική διαδικασία απευθείας ανάθεσης ή ανάθεσης με διαπραγμάτευση. Έτσι ορίζεται ότι η απΆ ευθείας ανάθεση ή ο διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που η σύμβαση είναι απόρρητη, δηλαδή συντρέχουν οι εξαιρετικές προϋποθέσεις του άρθρου 118 ή όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 57 παράγραφος 1, 124 και 125.

Το άρθρο 28 του ν. 3669 (ΦΕΚ Α116) αντικαθίσταται ως εξής:
«¶ρθρο 28
Προϋποθέσεις εφαρμογής της απευθείας ανάθεσης ή διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων.
Η απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων, ως τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή δημοσίου έργου, αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και επιτρέπεται μόνο:
α) Όταν πρόκειται για σύμβαση έργου που υπάγεται στο άρθρο 118. Η σύμβαση χαρακτηρίζεται ως απόρρητη με απόφαση του Πρωθυπουργού.
β) Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 57 παράγραφος 1, 124 και 125.»

Η σχετική τροπολογία-προσθήκη βρίσκεται εδώ.

Το σχετκό υπόμνημα που απέστειλε η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. στο Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ