ΕΔΕ Tag

Η ερώτηση του βουλευτή Καρδίτσας κ. Κ. Τσιάρα βρίσκεται εδώ. Το κείμενο διαμαρτυρίας του Σ.Ε.Δ.Ε. Καρδίτσας βρίσκεται εδώ....

Η εκτίμηση μας είναι πως μέχρι σήμερα εκκρεμούν πληρωμές από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ύψους 180-200 εκ. ευρώ. Με βάση τα παραπάνω εκτιμούμε οτι το συγκεκριμένο ποσό των 27 εκ. ευρώ θα καλύψει λογαριασμούς που υποβλήθηκαν έως το τέλος του Αυγούστου 2010. Παρακαλούμε τους Συνδέσμους να...

Η καταγγελία του μέλους του Δ.Σ. κ. Κλαπαδάκη κατα του Γ.Γραμματέα της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Μπαρμπούτη βρίσκεται εδώ. Η απάντηση στην καταγγελία του Γ.Γραμματέα της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Μπαρμπούτη βρίσκεται εδώ....

Η επιστολή του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. προς τη Βουλή των Ελλήνων βρίσκεται εδώ. Η αρχική επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Καβάλας με θέμα: 'Τραγική η κατάσταση στον Τομέα των Δημ. 'Εργων' βρίσκεται εδώ....

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ....

Η απάντηση της Δ.Ε.Υ.Α. Χρυσούπολης βρίσκεται εδώ. Η σχετική επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Καβάλας με θέμα: 'Δημοπράτηση έργων που αφορούν το επιχειρησιακό πρόγραμμα 'Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη' ¶ξονας προτεραιότητας 2 'Προστασία και Διατήρηση Υδατικών Πόρων' βρίσκεται εδώ....