ΕΔΕ Tag

Μετά την από 31-07-2013 παρέμβαση της ΠΕΣΕΔΕ, 'για την απαράδεκτη επιβάρυνση των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, από την παράλογη υποχρέωσή τους για εγγραφή στα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια', (βλ. εδώ), το Υπ. Ανάπτυξης εξέδωσε αυστηρή εγκύκλιο προς τα Επιμελητήρια σχετικά με το ΓΕΜΗ, ώστε να μην υποχρεώνονται...

Το σχετικό Δελτίο Τύπου συνάντησης εργασίας βρίσκεται εδώ...

Η σχετική παρέμβαση της ΠΕΣΕΔΕ βρίσκεται εδώ...

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ  ...

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ....