ΕΔΕ Tag

...τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συμβουλίου κο Ι. Καραβοκύρη και τον Πρόεδρο Δ.Σ. ΔΕΥΑ Ορεστιάδας κο Α. Ουρουμίδη.Η σχετική επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ βρίσκεται εδώ....

Αναίτια ταλαιπωρία των μελών μας–εργοληπτών δημοσίων έργων, κατά την έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, λόγω (αναίτιας) αναγραφής στο σώμα, του φορέα στον οποίο θα κατατεθεί-Επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς τον Γ. Γραμ. Δημ. Εσόδων κο ΘεοχάρηΗ σχετική επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ βρίσκεται εδώ....

Την συνέντευξη της Προέδρου του ΣΠΕΔΕ Λέσβου, κας Β. Αψώκαρδου, μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ...