ΕΔΕ Tag

Ανακοίνωση του κ. Μητσόπουλου για αντικαταστατικές λειτουργίες στις Εκλογές του 66ου Συνεδρίου-Απάντηση του Γ.Γραμματέα στην Ανακοίνωση του Προέδρου-Ανταπάντηση του κ. Μητσόπουλου-Τελευταία απάντηση του κ. Μπαρμπούτη-Τελευταία απάντηση του κ. Μητσόπουλου Η Ανακοίνωση του Προέδρου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. για Αντικαταστατικές Λειτουργίες στις Εκλογές του 66ου Συνεδρίου βρίσκεται εδώ....

Η με αρ. πρωτ. 147-16/3/2010 Ένσταση του Παππά Κωνσταντίνου προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής του 66ου Συνεδρίου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ. Η με αρ. πρωτ. 149-16/03/2010 Επιστολή του Βλάχου Βασίλειου προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. με...

Η πρόσκληση για την Έκτακτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. την 1η Μαρτίου 2010 βρίσκεται εδώ. ΕΓΓΡΑΦΟ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΛΑΠΑΔΑΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 'ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ' Επιστολή Μελών Δ.Σ. Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τον Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. σχετικά...

Το Δελτίο Τύπου του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ηρακλείου βρίσκεται εδώ....