ΕΔΕ Tag

Η Ενημερωτική εγκύκλιος του Συνεδρίου βρίσκεται εδώ. Το Πρόγραμμα Εργασιών του Συνεδρίου βρίσκεται εδώ. Το Πληρεξούσιο Εκπροσώπησης για το Συνέδριο βρίσκεται εδώ. Η Λίστα Ξενοδοχείων βρίσκεται εδώ....

Η επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ηρακλείου βρίσκεται εδώ....

Τοποθέτηση Προέδρου ΠΕΣΕΔΕ Γρηγόρη Γρηγορόπουλου στην εκδήλωση της Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε) με θέμα 'Η κατασκευαστική και οικοδομική δραστηριότητα ως συνιστώσες της οικονομικής ανάπτυξης και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε αυτές' Τα «έργα σε ομηρία» των ΣΔΙΤ δεν αποτελούν διέξοδο από την οικονομική...

Η επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ηρακλείου βρίσκεται εδώ....

Ο Πίνακας Κωδικοποίησης Γενικών Θέσεων Οργανώσεων για δημιουργία Ενιαίας Οργάνωσης βρίσκεται εδώ. Οι αναλυτικές θέσεις της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. για το Δ.Σ. της Ενοποιημένης Οργάνωσης βρίσκονται εδώ....