ΕΔΕ Tag

Αποσπάσματα Ομιλίας της Professor Danuta Hübner Επιτρόπου για την Περιφερική Πολιτική Τίτλος Ομιλίας:  Πολιτική στήριξης ως απάντηση στην Οικονομική κρίση. Η ομιλία δόθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες στις 2 Δεκεμβρίου 2008 …… Η...

Η επιστολή του ΣΠΕΔΕ Πρωτευούσης βρίσκεται εδώ....

Το πλήρες κείμενο της αίτησης ακύρωσης που κατέθεσε το Τ.Ε.Ε. βρίσκεται εδώ. ...

Η επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. και η αναφορά των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται εδώ....

Το απόσπασμα της ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2009 βρίσκεται εδώ....