ΕΔΕ Tag

Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Γαλενιανού βρίσκεται εδώ....

Η επιστολή του ΣΕΔΕ Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας βρίσκεται εδώ....

Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Γαλενιανού βρίσκεται εδώ....

Η επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Ηλείας βρίσκεται εδώ....

- Κοινή επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε., Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. & Σ.Α.Τ.Ε. προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Ρέππα με θέμα: 'Αναμόρφωση του Θεσμικού πλαισίου παραγωγής Δημοσίων Έργων' ____________________________________________________ - Επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. προς τον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. κ. Δημήτριο Ρέππα με...

...διότι «περιλάμβανε μόνο φάκελο δικαιολογητικών και σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς χωρίς αυτοί να περιέχονται σε φάκελο προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3.2 και το άρθρο 24 της διακήρυξης»; Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Γακίδη βρίσκεται εδώ....