ΕΔΕ Tag

Με αφορμή την υπόδειξη εκπροσώπων από τοπικό Σύνδεσμο για συμμετοχή σε υπό συγκρότηση Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ,κατόπιν υποβολής προς αυτόν (αντί προς τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις) του σχετικού αιτήματος της Νομαρχίας , σας γνωρίζουμε τα εξής : Σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ....

  Το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου στην Καλαμπάκα (Ξενοδοχείο Αμαλία - 24320 72216) θα γίνει η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. με θέμα: Δ’ Κ.Π.Σ. Περιφερειακή Ανάπτυξη…για ποιόν;   ¶λλα Ξενοδοχεία στην περιοχή της Καλαμπάκας (κωδ: 24320): Διβάνη Μοτέλ: 23330 Ορφέας: 77444 Φαμίση: 24117...

  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΠΟΥΣΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣ 3 ΚΟΖΑΝΗ 50100 – ΤΗΛ. 24610-39568   ...

  Αρ. Πρωτ. 689                Θεσσαλονίκη 05-11-2007                                                 Προς                                        τον Πρόεδρο και το                                        Διοικητικό  Συμβούλιο                                           του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.                                                                                Κοιν.: Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.   Θέμα: Ανάκληση Απόφασης για την Σύσταση Εποπτεύουσας Επιτροπής Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Νομού Κιλκίς     Πληροφορηθήκαμε ότι ορίσατε ως μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό) της Εποπτεύουσας Επιτροπής...

Διαβάστε την ηλεκτρονική διμηνιαία έκδοση της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., 'Εργοληπτικό Βήμα', Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2007, 20 μέρες νωρίτερα από την έντυπη κυκλοφορία της.  Διαβάστε το εδώ  ...

Έχουν απομείνει μόλις δύο μήνες από το τέλος του 2007 και οι ατομικές και προσωπικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων βρίσκονται μπροστά στο φορολογικό αδιέξοδο που δημιούργησε η αλλαγή του τρόπου φορολόγησης τους, που έγινε από το Υπουργείο Οικονομία και Οικονομικών τελευταία στιγμή (στις 22.12.06)...