ΕΔΕ Tag

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ. Η απάντηση της ΠΕΣΕΔΕ προς τον ΣΠΕΔΕ Μεσσηνίας βρίσκεται εδώ....

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ. Η επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς τους Συνδέσμους  µε αρ. πρωτ. 764/02-07-2012 σε ορθή επανάληψη και µε θέµα: 'Συγκρότηση οµάδας εργασίας για την τροποποίηση του καταστατικού της ΠΕΣΕ∆Ε' βρίσκεται εδώ. Η επιστολή του ΣΠΕΔΕ Πρωτεύυοσας προς την ΠΕΣΕΔΕ βρίσκεται...

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ. Η απάντηση της ΠΕΣΕΔΕ προς τον ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου βρίσκεται εδώ....