ΕΔΕ Tag

Το διαβιβαστικό σημείωμα του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. προς την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ. Το έγγραφο με το υπόμνημα του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. βρίσκεται εδώ....

Επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Λάρισας προς την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. με θέμα: 'Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την Ενοποίηση των Εργοληπτικών Οργανώσεων' - Προτάσεις–διορθώσεις στο σχέδιο καταστατικού ενιαίας πανελλήνιας οργάνωσης εργοληπτικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων Η επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Λάρισας βρίσκεται εδώ. Το κείμενο με τις προτάσεις–διορθώσεις του Σ.Ε.Δ.Ε....

Η επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Δωδεκανήσου βρίσκεται εδώ....

Η επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Καβάλας βρίσκεται εδώ....

Πρόσκληση του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. προς τον Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Γρηγορόπουλο Γρηγόριο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. με θέμα: 'Πρόσκληση στην Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση για καταστατικά ερωτήματα που προκύπτουν από τις προτάσεις για την διαδικασία και την μέθοδο για την...