ΕΔΕ Tag

Η επιστολή-απάντηση του Σ.Ε.Δ.Ε. Καβάλας βρίσκεται εδώ. Η προηγούμενη αλληλογραφία μεταξύ του Σ.Ε.Δ.Ε. Καβάλας και της Δ.Ε.Υ.Α. Χρυσούπολης βρίσκεται εδώ....

Η συνέντευξη του Προέδρου του Σ.Ε.Δ.Ε. Καβάλας βρίσκεται εδώ....

Η καταγγελία του Σ.Ε.Δ.Ε. Λάρισας βρίσκεται εδώ. Η απάντηση στην καταγγελία από τον κ. Μπαρμπούτη βρίσκεται εδώ....