ΕΔΕ Tag

Το σχετικό κείμενο βρίσκεται εδώ...

Επιστολή της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. προς τον Πρόεδρο της Εποπτεύουσας Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. με θέμα:Εκπρόθεσμη κοινοποίηση προς το ΤΣΜΕΔΕ της Απόφασης της Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με τις Ασφαλιστικές εισφορές Μισθωτών Διπλωματούχων Την σχετική επσιτολή μπορείτε να την ανεβάσετε πατώντας εδώ...

Υπογράφηκε από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κο Γεώργιο Σουφλιά η απόφαση για την καθιέρωση κατηγορίας έργων ΟΔΟ μέχρι 1,5 εκ € με προσαυξημένη τιμολόγηση.   Hαπόφαση έχει σταλεί για δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. Θα αναρτηθεί στο siteτης Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. ταυτόχρονα με την δημοσίευσή της. Σε έντυπη μορφή θα ανακοινωθεί στο 64ο...

     Επί του ερωτήματος που ετέθη από τον Σ.Ε.Δ.Ε. Αγρινίου σχετικά με το αν είναι δυνατό να προσβληθεί η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. , που δόθηκε σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 4 του Ν. 1418/1984 (όπως ισχύει)...