ΕΔΕ Tag

  Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 82 / Τεύχος Α / 10-04-2012 ο νόμος 4070 / 2012, όπου με τα άρθρα 133,134,135,136,137,141,146 παρ 12 & 186 παρ 1 έως και 6 επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις σε διάφορα άρθρα του Ν. 3669 /  2008 (Κώδικας Δημοσίων...

Η σχετική ανακοίνωση βρίσκεται εδώ. Η τοποθέτηση του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΛΑΟΣ κ. Α. Ροντούλη στη Βουλή για την κατάργηση των πρόσθετων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης δημοσίων έργων και την αναστολή της σχετικής διάταξης βρίσκεται εδώ....