ΕΔΕ Tag

Η σχετική επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς το Τ.Ε.Ι. Σερρών βρίσκεται εδώ. Η επιστολή του ΣΕΔΕ Σερρών προς το Τ.Ε.Ι. Σερρών με θέμα 'Ένσταση-Καταγγελία'  βρίσκεται εδώ. Η υπενθυμιτική επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Σερρών προς το Τ.Ε.Ι. Σερρών βρίσκεται εδώ. Η επιστολή-απάντηση του Τ.Ε.Ι. Σερρών προς το Σ.Ε.Δ.Ε....

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ....