ΕΔΕ Tag

  Πατώντας εδώ μπορείτε να διαβάσετε το Δελτίο Τύπου   ...

  Απόλυτη επιτυχία σημείωσε σήμερα 29 Ιανουαρίου 2008 σ’ όλη την χώρα η αποχή των Εργοληπτών από τις Δημοπρασίες. Είναι φανερό πως ο κίνδυνος ουσιαστικής κατάργησης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συσπείρωσε το σύνολο των συναδέλφων Εργοληπτών που σε συνεργασία με την Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ματαίωσαν τις δημοπρατήσεις των έργων. Η...