ΕΔΕ Tag

Η επιστολή του ΤΕΜΠΜΕ βρίσκεται εδώ....

Η Εγκύκλιος Ε.1 του ΥΠΕΧΩΔΕ βρίσκεται εδώ. Το σχόλιο του Νομικού Συνεργάτη της ΠΕΣΕΔΕ Τάσου Γακίδη βρίσκεται εδώ....

Η επιστολή του Συνδέσμου Ε.Δ.Ε. Καρδίτσας προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Καρδίτσας, τη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Ν.Α. Καρδίτσας, τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτ/σης και Διοίκησης Καρδίτσας / Τμήμα ΤΥΔΚ με θέμα 'Δημοσιεύσεις περιλήψεων διακηρύξεων' βρίσκεται εδώ. Η απάντηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Καρδίτσας προς τις...