Άλλο

Υπουργείο Εσωτερικών: Εγκύκλιος με θέμα "Εφαρμογή των άρθρων 180 και 182-184 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄),«Πρόγραμμα ‘‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι’’»Την εγκύκλιο μπορείτε να την διαβάσετε εδώ....

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας: ΦΕΚ Β' 5045/13-11-2018 με θέμα "Λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος «Ηλεκτρονική Πολεοδομία" Το ΦΕΚ μπορείτε να το διαβάσετε εδώ....

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Κοινή Υπουργική απόφαση ΦΕΚ 4192Β/2018  με θέμα "Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης την περίοδο της οικονομικής κρίσης"Το ΦΕΚ θα το διαβάσετε εδώ...

Η σχετική γνωμοδότηση του ΝΣΚ βρίσκεται εδώ....

Η σχετική γνωμοδότηση του ΝΣΚ βρίσκεται εδώ....

Η σχετική γνωμοδότηση του ΝΣΚ βρίσκεται εδώ....

Η σχετική γνωμοδότηση του ΝΣΚ βρίσκεται εδώ....