Νομολογία

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ...

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, το Προεδρικό Διάταγμα Υπ' Αριθμ. 84/2019 ( ΦΕΚ 123 Α'/2019), με θέμα "Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων"Για να διαβάσετε το Προεδρικό Διάταγμα, πατήστε εδώ....

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της κυβέρνησης το Προεδρικό Διάταγμα Υπ' Αριθμ. 71/2019 με θέμα " Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)."Για να διαβάσετε το Προεδρικό διάταγμα, πατήστε εδώ....

Υπουργείο Εσωτερικών: Εγκύκλιος με θέμα "Εφαρμογή των άρθρων 180 και 182-184 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄),«Πρόγραμμα ‘‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι’’»Την εγκύκλιο μπορείτε να την διαβάσετε εδώ....

ΕΑΑΔΗΣΥ: Τεχνική Οδηγία με θέμα "Χρήση διατάξεων των άρθρων 251 και 252 ν. 4412/2016"Την τεχνική οδηγία 3/2018 μπορείτε να την διαβάσετε εδώ.  ...

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας: ΦΕΚ Β' 5045/13-11-2018 με θέμα "Λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος «Ηλεκτρονική Πολεοδομία" Το ΦΕΚ μπορείτε να το διαβάσετε εδώ....

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Κοινή Υπουργική απόφαση ΦΕΚ 4192Β/2018  με θέμα "Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης την περίοδο της οικονομικής κρίσης"Το ΦΕΚ θα το διαβάσετε εδώ...