Νομολογία

Με το άρθρο 18 Ν. 5055/2023 , που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 161 Α/2023 δίδεται παράταση  κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. των προθεσμιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων κεφαλαιουχικών Εταιρειών για το έτος 2023 - Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ ...

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, το Προεδρικό Διάταγμα Υπ' Αριθμ. 84/2019 ( ΦΕΚ 123 Α'/2019), με θέμα "Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων"Για να διαβάσετε το Προεδρικό Διάταγμα, πατήστε εδώ....

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της κυβέρνησης το Προεδρικό Διάταγμα Υπ' Αριθμ. 71/2019 με θέμα " Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)."Για να διαβάσετε το Προεδρικό διάταγμα, πατήστε εδώ....

ΕΑΑΔΗΣΥ: Τεχνική Οδηγία με θέμα "Χρήση διατάξεων των άρθρων 251 και 252 ν. 4412/2016"Την τεχνική οδηγία 3/2018 μπορείτε να την διαβάσετε εδώ.  ...

Πηγη: TAXHEAVEN ¶ρειος Πάγος 350/2014Η βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας δεν επιφέρει αυτοδικαίως τη λύση της συμβάσεως, ούτε υποχρεώνει τον εργαζόμενο να την αποδεχθεί ή ν' αποχωρήσει από την υπηρεσία του, αλλά εάν μεν η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου του παρέχει το δικαίωμα να θεωρήσει τη...