Ροή ειδήσεων

ΕΑΑΔΗΣΥ: Τεχνική Οδηγία 3/2018 με θέμα “Χρήση διατάξεων των άρθρων 251 και 252 ν. 4412/2016”

ΕΑΑΔΗΣΥ: Τεχνική Οδηγία με θέμα "Χρήση διατάξεων των άρθρων 251 και 252 ν. 4412/2016"

Την τεχνική οδηγία 3/2018 μπορείτε να την διαβάσετε εδώ.

 

 

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ