ΕΔΕ Tag

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Από σήμερα σε ειδική κατηγορία στην ιστοσελίδα της ΠΕΣΕΔΕ (Πάνω μέρος της σελίδας, στην πράσινη λωρίδα κάτω από τις φωτογραφίες, σχετικός σύνδεσμος) θα αναρτούνται οι αποφάσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, λόγω γενικότερου ενδιαφέροντος...

Η σχετική επιστολή του ΣΠΕΔΕΠ βρίσκεται εδώ. Η απάντηση της ΠΕΣΕΔΕ βρίσκεται εδώ....

Η επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς τους Συνδέσμους-μέλη της με θέμα: '15η Συνδιάσκεψη Προεδρείων Συνδέσμων ΠΕΣΕΔΕ στις 15 Δεκεμβρίου 2012 στην Αθήνα' βρίσκεται εδώ. Το πρόγραμμα της 15ης Συνδιάσκεψης Προεδρείων Συνδέσμων ΠΕΣΕΔΕ βρίσκεται εδώ. Η Ανακοίνωση-Δελτίο Τύπου της 5-12-2012 για την 15η Συνδιάσκεψη Προεδρείων Συνδέσμων ΠΕΣΕΔΕ...

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ Η ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΠΑΝΤΑΖΗ Την Τετάρτη 14-11-2012 έφυγε από την ζωή η συνάδελφος Κωνσταντούλα Πανταζή μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΣΕΔΕ & του Συνδέσμου ΕΔΕ Πρωτεύουσας. Η κηδεία θα γίνει αύριο Παρασκευή και ώρα 14:30 στο...

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ. Η σχετική επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς τον Τον Γ. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Κρήτης κο Γεώργιο Δεικτάκη βρίσκεται εδώ....

Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 37 του Ν. 3669/2008 ορίζεται ότι: «Οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ' εξαίρεση άλλοι φόροι του Δημοσίου που...