ΕΔΕ Tag

Η απάντηση της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ. - Η  υπΆ αρ.πρωτ. 371/05-04-2011 βρίσκεται εδώ. - Η υπΆ αρ.πρωτ. 382/14-04-2011 βρίσκεται εδώ. - Η υπ΄ αρ.πρωτ. 938/07-12-2011 βρίσκεται εδώ. - Η υπΆ αρ.πρωτ. 1026/27-12-2011 βρίσκεται εδώ. - Η υπΆ αρ.πρωτ. 71/19-01-2012 βρίσκεται εδώ. - Η υπ΄αρ.πρωτ. 101/31-01-2012...

Η επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Σερρών βρίσκεται εδώ. Η απάντηση της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ....

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ. Η γνωμοδότηση του δικηγόρου του κ Ποβάσκη σχετικά με την υποβολή αιτήσεως συνταξιοδότησης μέλους του ΣΠΕΔΕΗ και του Δ.Σ. της ΠΕΣΕΔΕ βρίσκεται εδώ. Η επιστολή του κ. Ποβάσκη προς τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου ΠΕΣΕΔΕ κ. Νάρη με θέμα: 'Πειθαρχική...

Το σχετικό δελτίο τύπου του Τ.Ε.Ε. βρίσκεται εδώ. Η σχετική ανακοίνωση της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. με την οποία καλέι τα μέλη της να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις του Τ.Ε.Ε. βρίσκεται εδώ. Οι προηγούμενες σχετικές ανακοινώσεις της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. και δελτία τύπου του Τ.Ε.Ε. βρίσκονται εδώ....