ΕΔΕ Tag

   Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ νέος πρόεδρος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ) το οποίο είχε εκλεγεί από το 66ο Συνέδριο της Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου 2010....

Τα πρακτικά της 950ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκονται εδώ Τα πρακτικά της 951ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκονται εδώ Τα πρακτικά της 952ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκονται εδώ Η πρόσκληση της 953ης Συνεδρίασης βρίσκεται εδώ...

Το Πρακτικό της 947ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. βρίσκεται εδώ. Το Πρακτικό της 948ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. βρίσκεται εδώ  Το Πρακτικό της 949ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. βρίσκεται εδώ Η πρόσκληση της 950ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. βρίσκεται εδώ ...