ΕΔΕ Tag

Απαράδεκτη και αυθαίρετη τροποποίηση όρων επαγγελματικού δανεισμού, εκ μέρους των τραπεζών - Παρέμβαση της ΠΕΣΕΔΕΤην παρέμβαση της ΠΕΣΕΔΕ θα βρείτε εδώΔιαβίβαση της παρέμβασης από τον Υφυπουργό Οικονομικών κο Σκορδά στο 'Κυβερνητικό Συμβούλιο Ιδιωτικού Χρέους'Το διαβιβαστικό έγγραφο θα βρείτε εδώ...

Την παρέμβαση της ΠΕΣΕΔΕ προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων (ΣΔΕ /Τμ. Κατασκευών/ ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.) για να τηρηθεί η νομιμότητα κατά την έγκριση δημοπράτησης έργων με το σύστημα 'Μελέτης - Κατασκευής' θα βρείτε εδώ...

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ....