ΕΔΕ Tag

Η επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Φθιώτιδας βρίσκεται εδώ....

Απαιτείται να γνωστοποιείται από την υπηρεσία στον ανάδοχο, δι' ειδικής μνείας καταχωριζομένης στην ίδια την πράξη ή στο τυχόν συνοδεύον αυτήν έγγραφο, η ενδικοφανής προσφυγή, στην οποία υπόκειται η πράξη αυτή, το διοικητικό όργανο ενώπιον του οποίου ασκείται και η προς τούτο τασσομένη από το...

Απαιτείται να γνωστοποιείται από την υπηρεσία στον ανάδοχο, δι' ειδικής μνείας καταχωριζομένης στην ίδια την πράξη ή στο τυχόν συνοδεύον αυτήν έγγραφο, η ενδικοφανής προσφυγή, στην οποία υπόκειται η πράξη αυτή, το διοικητικό όργανο ενώπιον του οποίου ασκείται και η προς τούτο τασσομένη από το...

Το σχετικό κείμενο μπορείτε να το βρείτε εδώ Την έγκριση 5ης βελτίωσης πρότυπων τευχών διακηρύξεων μπορείτε να την βρείτε στην ενότητα ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η Εγκύκλιος 23 του ΥΠΕΧΩΔΕ που αναφέρεται στην εφαρμογή των νέων προτύπων διακυρήξεων για τα έργα των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης εγκριθεί από την...

Η ερώτηση της βουλευτού Ηρακλείου κ. Σκραφνάκη βρίσκεται εδώ....

Για τις σχετικές επερωτήσεις μπορείτε να πατήσετε σκουλας στρατάκης...