ΕΔΕ Tag

Οι επιστολές της Επιτροπής Ενοποίησης Εργοληπτικών Οργανώσεων βρίσκονται εδώ....

Η νέα Τιμολογιακή Πολιτική της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. για τα νεοεγγραφόμενα μέλη στους Συνδέσμους από 1/7/2009 βρίσκεται εδώ. Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. στην 942η Συνεδρίαση στις 26/09/2009 βρίσκεται εδώ....

Επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. προς τον Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. με θέμα: 'Πρόταση συνάντησης του Προεδρείου του Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. με το Προεδρείο του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. για ανταλλαγή απόψεων, επί του προτεινόμενου 'σχεδίου καταστατικού εν Η επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. προς...

Η πρόσκληση για τη Συνάντηση Εργασίας βρίσκεται εδώ. Το Πρόγραμμα της Συνάντησης Εργασίας βρίσκεται εδώ. Το ιστορικό της Συνάντησης Εργασίας βρίσκεται εδώ. Η εισήγηση του μέλους του Δ.Σ. της ΠΕΣΕΔΕ κου Μπαρμπούτη βρίσκεται εδώ...