ΕΔΕ Tag

Η επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. βρίσκεται εδώ. Το Δελτίο Τύπου των εργασιών βρίσκεται εδώ....

Η επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. βρίσκεται εδώ. Το Δελτίο Τύπου των εργασιών βρίσκεται εδώ....

Το Δελτίο Τύπου του Σ.Ε.Δ.Ε. Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας βρίσκεται εδώ....

Η επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ηρακλείου βρίσκεται εδώ. Η εισήγηση του Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ηρακλείου προς τη Γενική Συνέλευση των Μελών, στις 9-9-2009, για την ενοποίηση και το σχέδιο καταστατικού βρίσκεται εδώ. Παρατηρήσεις στο Καταστατικό της Νέας Οργάνωσης από το Ριχάρδο Ποβάσκη...

Η πρόσκληση του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ξανθης βρίσκεται εδώ. Η Γενική Συνέλευση αναβλήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας. Περιμένουμε περισσότερη ενημέρωση....