ΕΔΕ Tag

Η σχετική ανακοίνωση βρίσκεται εδώ. Το Προεδρικό Διάταγμα 7/18-01-2013 βρίσκεται εδώ....

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ....

Η απαντητική επιστολή του Υπουργείου βρίσκεται εδώ. Το σχετικό ΦΕΚ στο οποίο αναφέρεται το Υπουργείο βρίσκεται εδώ. Η σχετική επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα 'Θέσπιση ρυθµίσεων για πλειστηριασµούς ακινήτων επιχειρήσεων για χρέη προς τράπεζες' βρίσκεται εδώ....

Η απαντητική επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς την ΠΕΣΕΔΕ βρίσκεται εδώ. Η αρχική επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα: 'Έκτακτη χρηµατοδότηση υπερχρεωµένων Ο.Τ.Α. για αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών' βρίσκεται εδώ. Η Εγκύκλιος 54 (στο κείμενο της επιστολής του ΥΠΕΣ αναφέρεται εκ παραδρομής ως...

Η απαντητική επιστολή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Πράσινο Ταμείο προς την ΠΕΣΕΔΕ βρίσκεται εδώ. Η αρχική επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Πράσινο Ταμείο σχετικά με την περαιτέρω παράταση παραλαβής παραστατικών για πληρωμή έργων βρίσκεται εδώ....