ΕΔΕ Tag

Επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ηρακλείου με θέμα: 'Καμιά απευθείας ανάθεση έργου λόγω των κινητοποιήσεων του κλάδου' Επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ηρακλείου προς την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. με θέμα: 'Απόσυρση εκπροσώπων από τα Τεχνικά Συμβούλια' Επιστολή του ΣΠΕΔΕ Ηρακλείου με θέμα: 'Κάλεσμα σε κοινή κινητοποίηση' Επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ηρακλείου με...